WIL_endorsementmark1_serif_RGB

Cherryn partnerit ja uniikki pooli uudistavat johdon rekrytoinnin

_O6A8089-v6
icon_huippuosaajat
Yritykset ansaitsevat aiempaa nopeamman, joustavamman ja edullisemman tavan hankkia johtavaa osaamista.

Pitkä bisneskokemuksemme on osoittanut, että johtavien tekijöiden löytäminen on hidasta, kallista ja tehotonta. Perustimme Cherryn, jotta yritykset saisivat oikean osaajan tekemään tulosta oikeaan aikaan. Toisaalta tiedämme, että monet kaikkein pätevimmät tekijät haluavat hyödyntää osaamistaan vaihtelevissa hankkeissa perinteisen työsuhteen sijaan.

Cherryn erottaa muista Interim Management -toimijoista ja vuokrajohtajapalveluista kaksi keskeistä ominaispiirrettä: markkinoiden paras osaajapooli ja partnereiden vahva liiketoimintatausta.

Pooliamme olemme rakentaneet selektiivisesti ja systemaattisesti syksystä 2021 alkaen. Prosessimme mukaisesti vähintään kaksi Cherryn partneria on haastatellut tekijämme ennen kuin hänet on kutsuttu jäseneksi. Tekijöiden taustat on kartoitettu huolella, ja useat heistä tunnemme jo aiemmista tehtävistään. Osaamisen ja kokemuksen lisäksi jokaisella jäsenellämme on vahva halu työskennellä yrittäjämäisesti erilaisissa toimeksiannoissa. Syksyllä 2023 Cherryn poolissa oli jo yli 100 johtavaa, tarkoin valittua osaajaa.

Vuokrajohtajamme tekevät tulosta ja luovat uutta

Liiketoimintajohtajat

Cherryn poolissa on eri toimialoilla meritoituneita liiketoimintojen johtajia, jotka ovat toimineet mm. seuraavissa rooleissa: CEO, COO, EVP/SVP/VP/Head of Business area

Yritysfunktioiden johtajat

Cherryn poolissa on erittäin kokeneita talouden, HR:n, viestinnän, myynnin ja markkinoinnin, toimitusketjujen ja hankinnan sekä logistiikan osaajia ja kehittäjiä.

Strategiset kehitysjohtajat

Funktioroolien lisäksi Cherryn poolista löytyy johtavaa erikoisosaamista mm. liiketoimintojen ja prosessien digitalisointiin sekä teknologian kehittämiseen.

Tutustu ja ota yhteyttä partnereihimme

_O6A8013-3

Cherryn partnereilla on poikkeuksellisen laaja-alainen kokemus eri toimialojen johtavien yritysten avaintehtävistä. Monipuolinen tausta yrityksen elinkaaren käänteistä auttaa ymmärtämään asiakkaiden todellisia tarpeita ja löytämään niihin osaamisen täsmäratkaisut.

Onko digitaalisuus jo yrityksesi kilpailutekijä?

Ilarilla on vahva kokemus valmistavan teollisuuden kansainvälisistä johtotehtävistä Suomessa ja Sveitsissä Konecranesin CDO:na ja Wärtsilän teknologiajohtajana. Hän on vastannut urallaan mm. teknologia- ja tuotekehityksestä sekä digitalisaatiokyvykkyyksien luomisesta ja jalkauttamisesta liiketoimintaan.

Cherryn lisäksi Ilari toimii sijoittajana, business enkelinä ja hallitustehtävissä. Hän auttaa yrityksiä Interim -tehtävissä projekti- ja operatiivisissa rooleissa. Ilari on palkittu Suomessa vuoden CTO:na 2016.

Ilari tuo Cherryn asiakkaiden avuksi monipuolisen yhdistelmän kansainvälistä teollisuuskokemusta erityisesti energia- ja merenkulkualoilta, uusien kyvykkyyksien rakentamisesta ja muutosjohtamisesta sekä toisaalta pienten yritysten ketterästä ja liiketoimintalähtöisestä käytännön toteutuksesta.

Ilari_Kallio_001

Johdetaanko teillä strategian toteuttamista?

Petrillä on pitkä kokemus elintarviketoimialan ylimmän johdon tehtävistä Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa ja Baltian maissa, ja hän tuntee hyvin myös näiden maiden päivittäistavarakaupan. Petri on ollut mukana merkittävissä strategian ja liiketoiminnan kehitystehtävissä sekä niiden operatiivisissa toimeenpanoissa ja M&A-hankkeissa.

Petri on työskennellyt Fazerilla 14 vuoden ajan erilaisissa ylimmän johdon tehtävissä muun muassa konsernin johtoryhmässä. Viimeiset kaksi vuotta hän asui Ruotsissa vastaten siellä Fazer-konsernin merkittävästä uudelleenorganisoinnista. Ennen Fazeria Petri vastasi Helsingin Sanomien johtoryhmässä yritysasiakkuuksista ja oli käynnistämässä kansainvälisen pörssiyhtiön Stepstonen internet-rekrytointiliiketoimintaa Suomessa.

Vahvan strategisen osaamisen sekä analyyttisyyden lisäksi Petri on innovatiivinen ihmisjohtaja, jolla on kyky saada organisaatiot toteuttamaan strategioita. Erinomaisten neuvottelutaitojensa ansiosta hän on hyvä johtamaan strategisia kumppanuuksia.

Petri_Kujala_001

Tuoko tehokkuus yrityksellesi kilpailuetua?

Harrilla on liiketoimintojen johtajana laaja kansainvälinen kokemus teknologia-, prosessi- ja B2B-palvelutoimialoilta. Hän on toteuttanut menestyksekkäästi haastavia liiketoimintojen strategiamuutoksia, uudelleenjärjestelyjä, M&A-hankkeita ja tulosparannusohjelmia.

Harri on työskennellyt CEO/P&L-rooleissa Transval- ja Posti-konsernissa, toimitusketjusta ja hankinnasta vastaavana johtajana sekä ratkaisumyynnin ja projektiliiketoiminnan tehtävissä Swisslog-, Kemira GrowHow (Yara) ja CPS Color -konserneissa. Hän on vastannut mm. Postin logistiikkaliiketoiminnan uudelleenjärjestelystä Transvalin ulkoistus- ja henkilöstöpalvelukonserniksi sekä Kemira GrowHow’n ja Yaran toimitusoperaatioiden yhdistämisestä.

Harrilla on kyky luoda lisäarvoa yritystoimintojen prosesseja tehostamalla ja avaamalla uusia liiketoimintamalleja. Eri sidosryhmien sitouttaminen, strategisten kumppanuuksien luominen sekä verkostomainen toimintatapa ovat Harrin vahvuuksia. Hänellä on laaja kokemus muutosten johtamisesta, ihmisten innostamisesta ja yritysten koko potentiaalin valjastamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Harri_Kämppä_001

Tunnetaanko teidät oikeista asioista?

Sampalla on laaja näkemys liiketoiminnan ja muutoksen edistämisestä viestinnän monipuolisin keinoin. Ennen Cherryn perustamista hän on työskennellyt globaalisti toimivien pörssiyhtiöiden, kuten Amer Sportsin, Comptelin, Pöyryn ja Soneran viestintäjohdossa.

Samppa on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia strategisia hankkeita myös viestinnän neuvonantajana ja kasvuyritysten viestintäkonsulttina. Hänellä on lisäksi omakohtaista näkemystä Cherryn tarjoamasta ratkaisusta työskenneltyään aluksi palvelusopimuksella Amer Sportsin konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaavana johtajana.

Samppa tuo lisäarvoa sekä viestinnän strategiseen suunnitteluun että operatiiviseen toteuttamiseen. Hänen erikoisalaansa ovat mm. listautumiset, osakeannit ja yritysjärjestelyt sekä maineenhallinta ja kriisiviestintä. Hän on johtanut menestyksekkäästi tiimejä ja rakentanut tuloksellista vuoropuhelua globaalin sijoittajayhteisön, median ja yrityksen muiden sidosryhmien kanssa.

Samppa_Seppälä_001

Tulokset syntyvät vain ihmisten osaamisella

Vidillä on monipuolinen kokemus HR:n johtotehtävistä ja strategisten muutoshankkeiden johtamisesta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt yli 25 vuotta senioritehtävissä suurissa matriisiorganisaatioissa (mm. Head of HR, Nokia Mobile Phones ja EVP, HR, Fazer Group), ja lisäksi hän on toiminut yrittäjänä useaan otteeseen urallaan.

Viime aikoina Vidi on toiminut seniori HR-konsulttina auttaen strategisesti ja operatiivisesti sekä suuria että pienempiä yrityksiä kompleksisissa muutoshankkeissa, yritysjärjestelyissä, kasvustrategian toteuttamisessa sekä henkilöstön, toimintatapojen ja kulttuurin kehittämisessä.

Vidi tuo merkittävää lisäarvoa sekä strategisen että operatiivisen HR:n tehtäviin, transformaatioiden ja muutosten johtamiseen, partneruusverkostojen rakentamiseen sekä organisaation ja osaamisen kehittämiseen.

Mika_Videman_001