Kokenut vuokrajohtaja auttoi päivittämään tehtävänkuvan

Interim-ammattilainen ottaa haltuun usein väliaikaisen avainroolin nopeasti ja ketterästi. Aspo Oyj:n lakiasioiden, henkilöstön ja vastuullisuuden johtaja Taru Uotila kertoo kokemuksensa Cherryn palvelusta.

Kun Aspon edellinen HR-johtaja siirtyi toisiin tehtäviin, oli ilmeistä, että yritys tarvitsee kokeneen henkilön tukemaan siirtymäkautta. Aspon monimutkainen toimintaympäristö, johon kuuluu toimintaa 15 maassa ja kolmessa liiketoimintayksikössä, teki vuokrajohtajan käytöstä optimaalisen ratkaisun. Muutoin olisi ollut haastavaa löytää yhtä pätevää henkilöä hoitamaan väliaikaista roolia.

Vuokrajohtajan rooli Aspolla

Yhtiön valitsema interim-ammattilainen otti välittömästi vastuun HR-organisaatiosta ja päivittäisten prosessien edistämisestä. Valmius aloittaa täysillä tehtävässä heti ensimmäisestä työpäivästä oli olennaista.

"Vastuullisessa avaintehtävässä menestyminen edellyttää riittävää senioriteettia ja kykyä itsensä johtamiseen. Selkeän toimenkuvan määrittely saattaa alussa olla haasteellista, ja siten rooli voi tuntua stressaavalta, jos ei ole tottunut nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tehtäviin", Uotila korostaa.

Taru_Uotila_2

Aspon johtaja Taru Uotilalla on monipuolinen kokemus Cherryn välittämän vuokrajohtajan hyödyistä.

Arvokas apu vakinaisen rekrytoinnissa

Aspon väliaikainen HR-johtaja oli keskeisessä asemassa uuden, vakinaisen henkilön rekrytoinnissa, sillä kokenut interim-tekijä pystyy tarjoamaan ensi käden tietoa tehtävän todellisista vaatimuksista.

"Interim-johtajan osallistuminen rekrytointiprosessiin voi merkittävästi parantaa onnistumisen mahdollisuuksia ja auttaa määrittämään ajantasaisen profiilin. Vaikka vuokrajohtaja toimii osana organisaatiota, hänellä on mahdollisuus nähdä asiat sisältä käsin, mutta samalla objektiivisemmin, ja auttaa tunnistamaan toimivat ja toimimattomat käytännöt", Uotila kertoo.

Haasteena on löytää juuri oikeanlainen henkilö avoinna olevaan tehtävään, sillä kyvyt, osaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat kriittisiä tekijöitä, jotka täytyy sovittaa yhteen yrityksen tarpeiden kanssa.

Rohkeutta kokeilla uutta

Uotila kannustaa yrityksiä kokeilemaan vuokrajohtajan käyttämistä, etenkin kun on tarve täyttää vaativa, mutta väliaikainen rooli tai kun halutaan selvittää, minkälaista profiilia uudelta rekrytoinnilta vaaditaan. Samalla on tärkeää, että vuokrajohtaja kykenee aloittamaan tuottavan työn ensimmäisestä päivästä lähtien, mikä edellyttää riittävää perehtyneisyyttä ja osaamista.

Aspon esimerkin tavoin vuokrajohtaja voi auttaa yritystäsi selviytymään siirtymäkausista ja tuomaan objektiivista näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen.

Cherry tarjoaa parhaat interim-osaajat yritysten vaativiin rooleihin ja projekteihin kaikilla toimialoilla. Toimintamallimme perustuu nopeuteen, joustavuuteen ja tehokkuuteen. Välitämme ainutlaatuisesta tekijäpoolistamme vuokrajohtajat lyhyt- ja pitkäaikaisiin toimeksiantoihin, koko- tai osa-aikaisesti. Samalla asiakkaamme välttävät kiinteät kustannukset ja maksavat vain tuloksista pelkän läsnäolon sijaan. Huipputekijöillemme tarjoamme parhaat projektit ja vahvan verkoston osaamisen myynnille. Yrittäjänä teet työtä joustavasti ja otat oman urasi haltuun työn murroksen edelläkävijänä. cherry.fi

Laura Juhola
Laura Juhola

Laura on markkinoinnin, brändinrakennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen interim-ammattilainen, jolla on laaja-alainen osaaminen modernista markkinoinnista aina strategian luomisesta käytännön toteutukseen. Hän on kiinnostunut vihreän teknologian startupeista ja mielenkiintoisten ihmisten haastattelemisesta.

Cherry liittyy kansainväliseen WIL Groupiin

Cherry on liittynyt WIL Groupiin, globaaliin kymmenen itsenäisen interim-palveluntarjoajan yhteenliittymään, joka toimii 37 maassa ja jonka verkostossa on 40 000 ammattilaista.

Lue lisää
Cherry

Cherryn interim-palvelut vauhdittivat kasvuyritys Resandin kansainvälistymistä

Cherryn vuokrajohtajat auttavat yritystä kasvamaan ja kansainvälistymään. Resandin toimitusjohtaja Kalle Härkki kertoo, miten palveluna hankittu huippuosaaminen edisti yrityksen kasvuloikkaa.

Lue lisää
Laura Juhola

Nämä johtajarekryn 3 virhettä voivat tulla kalliiksi

Cherryn kokenut konsultti, muun muassa Nokialla ja Fazerilla HR-asioista vastannut Mika “Vidi” Videman listaa kriittisimmät rekrymokat ja niiden hinnan.

Lue lisää
Cherry