Katso kolme tapaa hankkia osaamista perinteistä rekryä nopeammin ja edullisemmin

Osaamisen tarve vaihtelee yrityksen eri käänteissä ja voi muuttua nopeastikin. Siksi Cherry toi markkinoille Interimin rinnalle Fractional managementin ja Talent teamsit.

Olet käyttänyt paljon aikaasi, jopa kuukausia, uuden johtajan rekrytointiprosessiin. Suorahakukonsultti on vihdoin esitellyt short-listatut kandidaatit ja mietit valintaa. Oikeastaan haluaisit yhdistelmän kolmesta parhaasta. Sellaista osaajaa vaan ei löydy ainakaan palkkatasolla, johon yritykselläsi on varaa. Ja oikeastaan rooli ei välttämättä ole pysyvä, vaan sen tavoitteet pitää saavuttaa jo kahdessa vuodessa.

Mitähän palkattava henkilö sitten tekee? Tarvitsenko taas uutta osaamista? Olisiko olemassa jokin vaihtoehto saada juuri oikeaa osaamista nyt heti, kun tulostavoitteet painavat päälle.

Tuntuuko tutulta?

 

Cherry sai alkunsa viiden yritysjohtajan kokemuksista kuvatun kaltaisissa tilanteissa. Tiesimme miten vaikeaa, epävarmaa ja hidasta perinteisellä rekrytoinnilla on löytää osaamista jatkuvasti muuttuvan liike-elämän erilaisten transformaatioiden ja strategisten projektien toteuttamiseen. Ei vain ollut toimivaa ratkaisua, jolla löytäisi juuri oikeaa osaamista juuri oikeaan aikaan ja vieläpä niin, että liiketoiminnan kehittyessä osaaminen olisi helposti muunnettavissa uuteen tilanteeseen.

 

Toisaalta tiesimme, että työmarkkinat ovat muuttumassa. Yhä useampi haluaa myydä osaamistaan siivuina, eikä sitoutua vain yhteen yritykseen pitkäksi aikaa. Huippuosaajat haluavat yhä enemmän vapautta ja joustavuutta. He haluavat kehittyä jatkuvasti ja oppia uutta usealta toimialalta ja eri rooleista.

 

AdobeStock_8

 

Syntyi vaihtoehto perinteiselle rekrytoinnille

 

Otimme tavoitteeksi saada huipputason johtajia täyttämään asiakasyritystemme tilapäisiä osaamisaukkoja: tuomaan erikoistunutta ja arvokasta johtamisosaamista organisaatioon toimimalla osana sitä sekä ottamaan yrittäjämäisesti vastuuta työn tuloksellisuudesta ja keskittymään vain olennaiseen. Ja vielä niin, että nämä huippuosaajat lähtevät hallitusti organisaatiosta, kun ongelma on ratkaistu tai projekti on valmis.

 

Syntyi ajatukset palvelukokonaisuuksista, joilla paras mahdollinen osaaminen saadaan käyttöön juuri silloin kuin tarvitaan, tarpeen mukaan ja tuloksiin keskittyen.

 

Cherryn palvelut kattavat osaamisen muuttuvat tarpeet

 

Cherry Offering

 

Interim management tuo kokeneita, eri kompetensseja omaavia johtajia tilapäisesti osaksi organisaatiota. Nämä toimeksiannot ovat tyypillisesti määräaikaisia. Tavoitteisiin pääseminen onnistuu 6 18 kuukaudessa yhden henkilön täysiaikaisella panostuksella. Kyseessä saattaa olla ajanjakso, jonka aikana rooli tai tehtävä uudelleenarvioidaan ja varmistetaan onnistunut rekrytointi. Interim-johtajuus voi olla myös reitti pysyvään rekrytointiin. Avaahan se erinomaisen mahdollisuuden arvioida yhteistyötä molemmin puolin ennen pysyvää sitoutumista.

Fractional management sopii erityisesti tilanteisiin, joissa oleellisinta on saavuttaa tavoitteet nopeasti ja tehokkaasti eikä johtajan kokoaikainen läsnäolo ole välttämätöntä. Näin on monesti esim. pienemmissä kasvuvaiheen organisaatiossa, jotka skaalaavat toimintaansa suuryrityksiä rajallisemmilla resursseilla. Tai isommissakin yrityksissä, joissa tarvitaan vaikkapa HR:n, hankinnan tai viestinnän huippuosaamista, mutta tarve ei ole kokoaikainen. Näissä tilanteissa palvelusopimuksella 1 3 päivänä viikossa toimiva kokenut johtaja on erinomainen ratkaisu. Näin yrityksiin saadaan ilman pitkiä sitoumuksia tai omistuksen dilutoitumista huipputason osaamista, jota muutoin voisi olla vaikea houkutella kestävällä kustannustasolla. Toimivin ratkaisu voi myös olla yhdistelmä Interim- ja Fractional-mallia.

Talent teams sopii laajoihin muutostilanteisiin kuten yritysjärjestelyihin, joissa tarvitaan laajempaa osaamista ja toteuttamiskyvykkyyttä kuin mitä yksi henkilö voi tarjota. Näihin tarpeisiin on tehokasta koota osa-aikaisten johtajien tiimi työskentelemään projektipohjaisesti johdon rinnalla.

Vuokrajohtaja on edullisempi kuin palkkajohtaja

Palvelusopimuksiin perustuvat johtamismallit mielletään usein kalliimmiksi kuin työsopimuksiin perustuvat. Tämä on harvoin totta. Väärään johtopäätökseen päädytään tarkastelemalla interim-johtajan päiväveloitusta ja vertaamalla sitä pelkästään palkkajohtajan kuukausipalkkaan. Silloin unohdetaan työsuhteen oleelliset kustannuselementit, joita ovat:

  • Sivukulut (sosiaalikulut, lomakulut), Suomessa tyypillisesti 42 45 % palkasta
  • Bonuskulut (STI, LTI, osakepalkkiot), johdon tehtävissä 25 50 % (+ sivukulut)
  • Työsuhde-edut (auto, erikoisvakuutukset, liikunta jne.)
  • Rekrytointikulut, esim. suorahaun palkkio 20 550 % vuosipalkasta
  • Rekrytointi kestää helposti 4   8 kuukautta. Tälle ajalle tarvitaan erikoisjärjestelyjä. Saatetaan menettää uuden tehtävän aikaansaama tulosparannus eli rekrytointi-investoinnin tuotto.
  • Työsuhteen päättämiskulut, esim. 6 12 kuukauden palkkaa vastaava kuluerä

Kaikki edellä mainitut kulut on sisällytetty interim-johtajan päiväveloitukseen.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että alle 24 kuukauden toimeksiannoissa vuokrajohtaja on aina edullisempi vaihtoehto kuin vakituisen palkkaaminen kaikkine kustannuksineen. Fractional-johtajan kulut saattavat hyvinkin olla kymmeniä prosentteja alemmat kuin vakituisen kokoaikaisen johtajan. Molemmissa vaihtoehdoissa yritys saa heti huippuosaajan tekemään tulosta, eikä tarvitse odottaa kuukausia ennen kuin projekti etenee täysimääräisesti.

Kerromme mielellämme lisää joustavista palvelutuotteistamme ja teemme yrityksesi tarpeisiin yksityiskohtaisen ratkaisuehdotuksen kustannusvertailuineen. Varaat vain ajan kalenteristani.

Blogin kirjoittaja on Cherryn partneri.

Harri Kämppä
Harri Kämppä

Cherry liittyy kansainväliseen WIL Groupiin

Cherry on liittynyt WIL Groupiin, globaaliin kymmenen itsenäisen interim-palveluntarjoajan yhteenliittymään, joka toimii 37 maassa ja jonka verkostossa on 40 000 ammattilaista.

Lue lisää
Cherry

Kokenut vuokrajohtaja auttoi päivittämään tehtävänkuvan

Interim-ammattilainen ottaa haltuun usein väliaikaisen avainroolin nopeasti ja ketterästi. Aspo Oyj:n lakiasioiden, henkilöstön ja vastuullisuuden johtaja Taru Uotila kertoo kokemuksensa Cherryn palvelusta.

Lue lisää
Laura Juhola

Cherryn interim-palvelut vauhdittivat kasvuyritys Resandin kansainvälistymistä

Cherryn vuokrajohtajat auttavat yritystä kasvamaan ja kansainvälistymään. Resandin toimitusjohtaja Kalle Härkki kertoo, miten palveluna hankittu huippuosaaminen edisti yrityksen kasvuloikkaa.

Lue lisää
Laura Juhola