Pysyvä interim vaihtoehtona hitaalle ja kalliille rekrytoinnille

Nyt yritys voi palkata avainrooliinsa vuokrajohtajan, joka toimii ilman rekrytointiviivettä interim-osaajana ennen kuin siirtyy "koeajan" jälkeen perinteiseen työsuhteeseen.

Kesän kääntyessä syksyksi taloudellinen horisonttimme on edelleen sumea ja epävarmuus jatkuu. Tällaisessa tilanteessa avainosaajien ja johtajien rekrytointi on vielä tavallistakin haastavampaa. Perinteiset rekryprosessit ovat kalliita ja kestävät kauan. Lopulta kun avainosaaja on saatu rekrytoitua ja aloittamaan tehtävässään, usein vasta 6 - 9 kuukauden kuluttua rekrytoinnin aloittamisesta, saattaa yrityksen tilanne olla radikaalisti muuttunut niin, että kyseinen rekrytointi ei ole enää relevantti tai ollenkaan tarpeellinen.

”Pysyvä interim” voi olla järkevä vaihtoehto perinteiselle rekrytoinnille tai "headhuntingille". Pysyvä interim tarkoittaa sitä, että yritys palkkaa avainosaajan tai johtajan tarpeeseen vuokrajohtajan eli interim-osaajan, joka toimii esimerkiksi ensimmäiset 4 - 5 kuukautta sopimuspohjaisesti vuokrajohtajana, jonka jälkeen, jos molemmat osapuolet niin haluavat, vuokrajohtaja siirtyy yritykseen normaaliin työsuhteeseen.

"Pysyvä interim" voi olla järkevä strategia organisaatiolle, joka haluaa pitää johtotehtävän täytettynä, liiketoiminnan sujuvana ja strategiset projektit vauhdissa ilman riskejä ja kustannustehokkaasti. Vuokrajohtaja voi aloittaa heti, hän tuo lisäarvoa ensimmäisestä päivästä lähtien ja hänestä pääsee tilanteen muuttuessa heti myös eroon eli virherekrytoinnin riskit ovat minimaaliset. Toisaalta sekä yrityksen että interim-osaajan kannalta hän on eräänlaisella koeajalla, jonka aikana nähdään puolin ja toisin, onko edellytyksiä ja halukkuutta jatkaa kohti pysyvää palkkasuhdetta.

cherries-plate-with-leaves-top-view-grey-plaster-surface-min-1

Kuusi syytä valita interim-osaaja

Interim-osaajan palkkaaminen joko väliaikaiseen tai pysyvämpää tarpeeseen voi siis olla nopeampi, riskittömämpi ja edullisempi vaihtoehto verrattuna pysyvän johtajan perinteiseen rekrytointiin monissa tilanteissa. Tässä on muutamia syitä, miksi interim-osaajan palkkaaminen voi olla hyödyllistä:

1. Nopeampi prosessi: Interim-johtajilla on yleensä laaja kokemus ja valmiudet hypätä suoraan rooliin. Heidän ei tarvitse käydä läpi pitkää rekrytointiprosessia, joka saattaa sisältää haastatteluja, taustaselvityksiä ja neuvotteluja. Tämä voi säästää arvokasta aikaa, etenkin kun organisaatio tarvitsee nopeaa toimintaa esimerkiksi äkillisen johtajavajauksen, ison muutoksen tai strategisen projektin läpiviennin yhteydessä. Monissa tapauksissa interim-osaajat voivat todella olla erittäin tehokkaita projektien johtamisessa ja tulosten saavuttamisessa.

2. Kustannussäästöt: Interim-johtajien palkkaaminen on yleensä sopimusperusteista eikä siihen siten liity samanlaisia kustannuksia kuin pysyvän johtajan rekrytointiin. Palkkaamalla pysyvän johtajan tulee usein maksettavaksi monia kuluja, kuten rekrytointi-ilmoitukset, rekrytointitoimiston palvelut, mahdolliset headhuntingin kulut, palkkaneuvottelut ja mahdollisesti siirtokulut.

3. Kokemus ja asiantuntemus: Interim-johtajat ovat yleensä kokeneita ammattilaisia, joilla on vankka kokemus vastaavista rooleista. Heidän ei tarvitse viettää aikaa organisaation sisäisen kulttuurin oppimiseen samalla tavalla kuin uuden pysyvän johtajan, joten he voivat alkaa saamaan tuloksia aikaan nopeasti.

4. Joustavuus: Interim-johtajien sopimukset ovat yleensä määräaikaisia, mikä antaa organisaatiolle joustavuutta. Interim-sopimukset myös voivat joustaa toimeksiannon sisällä sen suhteen, montako päivää viikossa interim-osaaja milläkin viikolla tekee. Kun pysyvän johtajan rekrytointi saattaa vaatia pitkäaikaista sitoutumista, interim-johtajan sopimus voidaan päättää ilman suuria sitoumuksia, jos taloudellinen tilanne tai yhtiön strategiset prioriteetit muuttuvat.

5. Sparraus ja strategiset näkemykset: Koska interim-osaajat ovat usein tulleet organisaatioon ulkopuolelta, he voivat tarjota uusia näkökulmia ja ideoita projekteihin. Heidän ulkopuolinen näkemyksensä voi auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia parantaa toimintatapoja ja saavuttaa parempia tuloksia.

6. Riippumattomuus: Interim-osaajat voivat olla riippumattomampia organisaation sisäisistä poliittisista ja hierarkkisista tekijöistä. Tämä voi auttaa heitä tekemään objektiivisia päätöksiä ja keskittymään tehokkaaseen toimintaan.

On kuitenkin tärkeää varmistaa, että valittu interim-osaaja on hyvin integroitu organisaatioon ja ymmärtää sen kulttuurin ja tarpeet. Vaikka interim-osaajat voivat olla erittäin tehokkaita, avain menestykseen on edelleen avoin kommunikaatio, luottamus, hyvä yhteistyö organisaation muiden jäsenten kanssa ja selkeästi määritellyt tavoitteet.

Perinteiselle rekrytoinnille on siis entistä fiksumpia vaihtoehtoja – pysyvän interimin suosio kasvaa.

Kirjoittaja on Cherryn perustajapartneri.

Mika
Mika "Vidi" Videman

Cherryn interim-palvelut vauhdittivat kasvuyritys Resandin kansainvälistymistä

Cherryn vuokrajohtajat auttavat yritystä kasvamaan ja kansainvälistymään. Resandin toimitusjohtaja Kalle Härkki kertoo, miten palveluna hankittu huippuosaaminen edisti yrityksen kasvuloikkaa.

Lue lisää
Laura Juhola

Nämä johtajarekryn 3 virhettä voivat tulla kalliiksi

Cherryn kokenut konsultti, muun muassa Nokialla ja Fazerilla HR-asioista vastannut Mika “Vidi” Videman listaa kriittisimmät rekrymokat ja niiden hinnan.

Lue lisää
Cherry

Erilaiset uratarinat: Haastattelussa Mika ”Vidi” Videman

Työura ei aina etene oletettuja latuja. Cherryn perustajapartneri Vidi on hypännyt liiketoiminnasta HR:ään ja korporaatiotöistä laajan skaalan yrittäjäksi.

Lue lisää
Laura Juhola