Sumea suhdanne korostaa vuokrajohtajuuden vahvuuksia

Interim management auttaa yrityksesi suhdannekuopan yli ja uuteen nousuun. Cherryn vuokrajohtaja on markkinoiden nopein ratkaisu joustavaan osaamistarpeeseen.

Yritysjohdon on reagoitava taantumaan harkiten, sillä voittajat valetaan markkinamuutoksissa. Toimitusjohtaja joutuu punnitsemaan tarkoin kulukuurin ja riittävän resurssoinnin suhdetta, etteivät sopeutustoimet leikkaa samalla yrityksen tulevaisuutta suhdanteen kääntyessä. Onnistuneeseen tasapainoiluun tarvitaan näkemyksen rinnalle uusia ratkaisumalleja.

Vuokrajohtajuus tarjoaa joustavimman ja kustannustehokkaimman tavan varmistaa yrityksen osaaminen markkinanäkymän sumentuessa. Tämä blogi kertoo, miksi toimitusjohtajan kannattaa pestata kokenut vuokrajohtaja vahvistamaan yrityksen selviytymistä suhdannekuopan ylitse ja valmistamaan samalla liiketoimintaa uuteen kasvuun.

AdobeStock_7

Yritysjohto on nyt valintojen edessä

Tällä hetkellä sekä pienten että suurten yritysten on varauduttava taantuvaan talouteen, vieläpä sekä B2C- että B2B-markkinoilla. Hintainflaation laukatessa ja korkojen noustessa kuluttajien ostovoima hiipuu, ja yksistään historiallisen heikko luottamus talouden näkymiin on omiaan ajamaan kotitalouttamme kohti taantumaa.

Samalla koko euroalueen talouskasvu on tyrehtymässä energiakriisin takia. Taantumaa ennustetaan esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin, jotka ovat Suomen keskeisimpiä kauppakumppaneita. Lukuisten teollisuusyritystemme tavaraviennin näkymät ovat siis parhaillaan heikkenemässä.

Tässä tilanteessa yritysten on valmistauduttava markkinamuutoksiin mahdollisuuksiensa mukaan nopeasti, mutta samalla joustavasti, sillä talouden laskusuhdanne voi toki jäädä lyhyeksikin. Inflaation odotetaan hellittävän ensi keväänä, mikä samalla hillinnee keskuspankkien koronnostoja.

Vuokrajohtaja auttaa suhdanteen yli ja rakentaa uutta

Toimitusjohtajana tai ylipäänsä liiketoiminnan johtajana tiedät hyvin, ettei pelkkä säästökuuri ole useinkaan riittävä valinta. Seuraavan nousukauden kärkiyritykset kun muovataan usein juuri suhdannekuopassa. Vaikka nyt joudutaan reivaamaan, on samalla haettava uutta suuntaa tai jopa takatuulta. Ja kilpailueduista on huolehdittava joka tapauksessa.

Onko yrityksesi toimitusketju riittävän tehokas ja taipuisa nopeasti muuttuvilla markkinoilla? Olisiko nyt aika digitalisoida liiketoimintaprosesseja valmiiksi uutta nousukautta varten? Riittävätkö liiketoimintajohdon resurssit uusien markkinoiden kartoittamiseen ja esimerkiksi go-to-market-toimenpiteiden suunnitteluun? Vai onko pian aika selvittää toimialajärjestelyjen tarvetta ja toimenpiteitä? Ja ovatko yrityksesi viestinnän strategiset valmiudet kunnossa, myös kriisiviestinnän varalta?

Osaaminen on – myös ilman juhlapuhetta – varmasti yrityksen paras valtti kaikkina aikoina. Laskusuhdanteessa ei kuitenkaan ole itsestään selvää tai monesti edes mahdollista investoida totutulla tavalla johtavaan osaamiseen. Esimerkiksi avainhenkilön palkkaaminen on auttamattoman kallis ja hidas prosessi turbulenttina aikana, minkä lisäksi se sisältää aina virherekrytoinnin riskin.

Vuokrajohtaja vähentää riskiä ja kustannuksia

Vuokrajohtajuus voi olla paras lääke parhaan osaamisen valjastamiseen ja varmistamiseen vaikeina aikoina. Meillä Suomessa malli on melko nuori, mutta jo hyväksi havaittu niin pk-sektorilla kuin suuryrityksissäkin.

Vuokrajohtaja on tyypillisesti hieman ylipätevä tehtäväänsä, jolloin hän pystyy tarttumaan viiveettä toimeen ja saa ripeästi tuloksia aikaan. Selkeä toimeksianto ja konkreettisesti määritellyt tavoitteet auttavat keskittymään vain olennaiseen.

Toimitusjohtajan näkökulmasta kokeneen vuokrajohtajan pestaaminen on liki riskitöntä, mutta parhaimmillaan se tuo yritykselle aivan uutta kilpailuetua ja poikkeuksetta tuoretta näkökulmaa.

Perinteiseen johtajarekrytointiin verrattuna vuokrajohtaja voi aloittaa tehtävässä välittömästi, kun tavanomainen rekrytointi hukkaa aikaa ja rahaa helposti puolikin vuotta. Toimeksiantosopimuksen myötä yritys maksaa ainoastaan tarvitsemastaan työstä, ja kiinteitä kuluja ei synny lainkaan. Samalla vältytään virherekrytointiriskiltä ja toimeksianto myös joustaa yrityksen kulloisenkin tarpeen mukaan. Tehtävän haltuunoton jälkeen on esimerkiksi mahdollista säätää toimeksianto osa-aikaiseksi, jolloin yritys voi jopa puolittaa perinteisen palkkajohtajan todelliset kokonaiskulut.

Toisinaan kuulee epäiltävän vuokrajohtajan sitoutumista toimeksiantajan organisaatioon tai toisin päin. Käytännössä toimeksiannon tekijä on kokeneena ammattilaisena tottunut toimimaan hyvinkin erilaisissa organisaatioissa ja on poikkeuksellisen motivoitunut saavuttamaan hänelle asetetut tavoitteet. Työn arjessa vuokrajohtajat on otettu luontevasti mukaan kaikkiin tiimeihin ja mielletty samanveroisina työtovereina kuin perinteisesti palkatutkin. Mahdolliset ennakkokäsitykset ovat haihtuneet alkuunsa.

Cherryn pooli takaa nopeimman ja joustavimman ratkaisun

Myös vuokrajohtajamarkkina kehittyy jatkuvasti, talouden laskusuhdanteessakin. Alan innovatiivisena toimijana Cherry näkee työn tekemisen ja osaamisen kanavoinnin uudet käytännöt keskeisenä osana työelämän murroksen megatrendiä.

Olemme jo vuoden ajan rakentaneet ainutlaatuista osaajapoolia, josta voimme tarjota jopa ”yön yli” ansioituneita tekijöitä yrityksen johtotehtäviin. He ovat oman ekspertiisinsä kärkiosaajia, jotka haluavat kontribuoida kokemustaan ja näkemystään nimenomaan eri toimialojen haastavissa hankkeissa ja projekteissa. Cherry-poolin jäsenet olemme poimineet käsin, joten tunnemme tekijämme ja tiedämme usein jo ensimmäisen keskustelun jälkeen ehdokkaamme kulloiseenkin tehtävään. Asiakkaamme ovat monesti yllättyneet, miten nopeasti olemme esittäneet heille ratkaisun lyhyeen tai pidempään osaamistarpeeseen.

Poolimme voimin Cherry voi tarjota sinullekin markkinoiden nopeimman ja joustavimman tavan saada täsmäosaaja luovimaan liiketoimintaasi väljemmille vesille eteen tulevissa markkinakarikoissa.

Keskustelemme mielellään, miten voisimme auttaa yritystäsi suhdannekuopan yli ja uuteen nousuun. Varaa saman tien itsellesi sopiva aika kalenteristani.

Blogin kirjoittaja on Cherryn perustajapartneri.

Samppa Seppälä
Samppa Seppälä

Cherryn interim-palvelut vauhdittivat kasvuyritys Resandin kansainvälistymistä

Cherryn vuokrajohtajat auttavat yritystä kasvamaan ja kansainvälistymään. Resandin toimitusjohtaja Kalle Härkki kertoo, miten palveluna hankittu huippuosaaminen edisti yrityksen kasvuloikkaa.

Lue lisää
Laura Juhola

Nämä johtajarekryn 3 virhettä voivat tulla kalliiksi

Cherryn kokenut konsultti, muun muassa Nokialla ja Fazerilla HR-asioista vastannut Mika “Vidi” Videman listaa kriittisimmät rekrymokat ja niiden hinnan.

Lue lisää
Cherry

Erilaiset uratarinat: Haastattelussa Mika ”Vidi” Videman

Työura ei aina etene oletettuja latuja. Cherryn perustajapartneri Vidi on hypännyt liiketoiminnasta HR:ään ja korporaatiotöistä laajan skaalan yrittäjäksi.

Lue lisää
Laura Juhola